Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

 • Cập nhật: 11/07/2023
 • Tác giả: 
TTYT Huyện Thanh Ba - Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết
Nội dung bài viết [Hiện]

  Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

  THÔNG BÁO LỰA CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN DOANH, LIÊN KẾT (LẦN 2)

  Căn cứ vào các quy định pháp luật sau đây:

  • Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 26 tháng 06 năm 2017 của Quốc Hội.
  • Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
  • Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
  • Quyết định số 272/QĐ-SYT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Đề án xây dựng các công trình phụ trợ và cải tạo cảnh quan môi trường mặt tiền tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba.

  Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba đề nghị Quý Cơ quan đăng tải thông tin lựa chọn đối tác sử dụng tài sản công tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba để thực hiện liên doanh, liên kết. Chi tiết thông tin như sau:

  A. Thông tin đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết:

  • Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba
  • Địa chỉ: Khu 11 - TT Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ

  B. Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết: Dự án "Xây dựng nhà dịch vụ tổng hợp"

  I. Tài sản tham gia liên doanh, liên kết của Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba:

  • Tài sản cố định: Mặt bằng diện tích sử dụng 800m2
  • Thời gian liên kết: Dự kiến 10 năm
  • Vị trí: Toàn bộ khu nhà Trung tâm dân số cũ, mới chuyển cho Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba quản lý
  • Tài sản khác: Không

  II. Phương án liên doanh, liên kết: a) Hình thức sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết: Việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết theo hình thức không thành lập pháp nhân mới. Các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý tài sản của mình, tự đảm bảo các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng. b) Thời gian liên doanh, liên kết dự kiến: 10 năm. c) Tổng giá trị dự kiến liên doanh, liên kết: 4.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn).

  • Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba:
  • Tài sản sử dụng là mặt bằng diện tích 800m2
  • Đối tác liên doanh, liên kết:
  • Giá trị tham gia liên doanh, liên kết của đối tác: 4.000.000.000 VNĐ (dự kiến).

  Nội dung công việc: Xây dựng nhà dịch vụ tổng hợp trên diện tích 800m2, 2 tầng:

  • Nhà thuốc: Phục vụ cho bệnh nhân.
  • Nhà ăn: Cung cấp suất ăn cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.
  • Xây dựng một cửa hàng tiện íchtại khu dịch vụ tổng hợp của Trung tâm Y tế với hệ thống siêu thị, đảm bảo nguồn cung các hàng hóa tổng hợp được ổn định, chủng loại mặt hàng phong phú, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả cạnh tranh.
  • Đặt một phòng giao dịch Ngân hàng giúp cho người bệnh, người nhà, nhân viên y tế có thể giao dịch thanh toán mà không phải sử dụng tiền mặt.

  C. Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết:

  I. Đối với dự án "Xây dựng nhà dịch vụ tổng hợp":

  1. Về tư cách hợp lệ của đơn vị đối tác liên doanh, liên kết:

   • Đơn vị đối tác phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương và còn hiệu lực do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật.
   • Đơn vị đối tác phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh các dịch vụ theo quy định pháp luật phù hợp với mục đích liên doanh, liên kết.
  2. Về năng lực, kinh nghiệm của đơn vị đối tác liên doanh, liên kết:

   • Đơn vị đối tác không được hoàn thành hợp đồng liên doanh, liên kết từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm kết thúc giai đoạn lựa chọn đối tác.
   • Đơn vị đối tác phải kê khai, cung cấp số liệu tài chính theo báo cáo tài chính 03 (ba) năm gần nhất để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của đơn vị đối tác.
   • Đơn vị đối tác phải có tư cách hợp lệ trong thủ tục đấu thầu quốc gia.
   • Đơn vị đối tác không đang trong quá trình giải thể và/hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
   • Đơn vị đối tác phải chứng minh giá trị tài sản ròng trong báo cáo tài chính 03 (ba) năm gần nhất là dương.
  3. Yêu cầu về nguồn lực tài chính tham gia liên doanh, liên kết:

   • Đơn vị đối tác phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện và duy trì tham gia liên doanh, liên kết với giá trị tối thiểu là 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng).
  4. Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc dự án tương tự:

   • Đơn vị đối tác phải chứng minh đã thực hiện ít nhất 01 (một) hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc dự án tương tự với phương án liên doanh, liên kết của Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba. Đối tác phải đáp ứng yêu cầu có tối thiểu 01 (một) hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc dự án tương tự đã thực hiện với các cơ quan quản lý tài sản công, với thời gian thực hiện tối thiểu 05 năm và không có dự án nào bị thua lỗ hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng.
  5. Nhân sự chuyên môn phục vụ triển khai Đề án:

   • Đơn vị đối tác phải có ít nhất 02 (hai) nhân sự có trình độ đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, quản lý nhân sự trở lên.
  6. Điều kiện ưu tiên:

   • Ưu tiên đối tác đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khỏe con người.

  D. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký liên doanh, liên kết của 2 dự án nêu trên (2 hồ sơ riêng biệt):

  1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: từ 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 06 năm 2021 đến 14 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 7 năm 2021.
  2. Địa điểm nộp Hồ sơ liên doanh, liên kết: Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba, địa chỉ: Khu 11 - TT Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ.

  E. Nội dung của hồ sơ liên doanh, liên kết gồm:

  • Đơn đề nghị tham gia liên doanh, liên kết.
  • Hồ sơ năng lực của đơn vị: Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục C "Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết".
  • Bản dự thảo Hợp đồng liên doanh, liên kết.
  • Hồ sơ gồm 03 bộ (01 bộ gốc và 02 bộ sao).

  Đề nghị Quý Cơ quan hỗ trợ đăng tải các thông tin trên tại Cổng thông tin điện tử của Quý Cơ quan.

  Để biết thêm thông tin, xin liên hệ tại: Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba Địa chỉ: Khu 11 - TT Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ Điện thoại: 0977094075 (liên hệ với anh Tiến trong giờ hành chính)