• Ban Giám đốc
  Ban Giám đốc
  04-07-2023
 • Giới thiệu Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thanh Ba
  Giới thiệu Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thanh Ba
  11-07-2023
  Trong những năm gần đây, TTYT huyện Thanh Ba đã đặt mục tiêu nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trung tâm Y tế. Đồng thời, họ đã tập trung vào việc thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao