DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG PHỎNG VẤN VÒNG 2 CỦA TTYT THANH BA

 • Cập nhật: 10/07/2023
 • Tác giả: 
Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2).
Nội dung bài viết [Hiện]

  Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2).

  Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn vòng 2 của  TTYT Thanh Ba

  Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) theo quy định của các văn bản pháp luật sau đây: Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019, Văn bản số 4181/BYT-TCCB ngày 22/7/2019, Quyết định số 3474/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, Văn bản số 1304/UBND-VX3 ngày 08/4/2016, Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 19/8/2016, Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2017, Quyết định số 2975/QĐ-SYT ngày 13/7/2017, Quyết định số 1105/QĐ-SYT ngày 09/10/2018, Quyết định số 175/QĐ-SYT ngày 27/3/2019, Quyết định số 298/QĐ-TTYT ngày 09/8/2019 và Quyết định số 312/QĐ-HĐTD ngày 19/8/2019.

  Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn (vòng 2) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tuyển dụng theo chỉ tiêu giường bệnh xã hội hóa năm 2019 gồm 08 thí sinh. Danh sách chi tiết đã được niêm yết tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba và trang thông tin điện tử của Trung tâm theo địa chỉ: benhvienthanhba.com.

  Các thí sinh được yêu cầu kiểm tra kỹ thông tin trong danh sách niêm yết. Trong trường hợp phát hiện sai sót, thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba qua Phòng Tổ chức hành chính hoặc qua các số điện thoại: 0869535218, 0388 548 538 để được hỗ trợ và giải quyết kịp thời.

  Xin trân trọng thông báo.